Vykonávacie predpisy
VP KST č. 12/2011 o kontrolnej komisii Tlačiť
 VP_o kontrolnej_komisii.doc