Vykonávacie predpisy
Marek Heinrich: Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov Tlačiť
Marek Heinrich: Právna_zodpovednsť_v_KST.pdf