Výkonný výbor, zápisnice z VV
Dokumenty z výkonného výboru KST v roku 2020 Tlačiť
 VV_2020_09_26_LM_podpisy.pdf

Predseda KST zvoláva zasadnutia výkonného výboru 2020 nasledovne:

  • 8. januára, Bratislava,
  • 19. februára, Bratislava,
  • 27. marca, Liptovský Mikuláš,
  • 15. apríla, Bratislava,
  • 13. mája, Bratislava,
  • 17. júna, Bratislava,
  • 19. augusta, Bratislava,
  • 26. septembra, Liptovský Mikuláš,
  • 18. novembra, videokonferencia,
  • 9. december, videokonferencia.
Zápisnice:
VV_2020_01_08_BA.pdf
VV_2020_01_08_BA_príloha č. 1_prezenčná listina.pdf
VV_2020_01_08_BA_príloha_č. 2_dlhodobé_uznesenia.pdf
 VV_2020_02_19_BA.pdf
 VV_2020_02_19_BA_príloha č. 1 prezenčná listina.pdf  
 VV_2020_02_19_BA_priloha č. 2 dlhodobé_uznesenia.pdf
 VV_2020_04_16_videokonferencia.pdf 
 VV_2020_05_28_BA.pdf
 VV_2020_05_28_BA_príloha č. 1 prezenčná listina.pdf
 VV_2020_05_28_BA_príloha_č. 2 dlhodobé_uznesenia.pdf
 VV_2020_06_17_BA.pdf
 VV_2020_06_17_BA_príloha č. 1_prezenčná listina.pdf
 VV_2020_06_17_BA_príloha č. 2_dlhodobé_uznesenia.pdf
 VV_2020_08_19_BA.pdf
 VV_2020_08_19_BA_príloha č. 1_prezenčná listina.pdf
 VV_2020_08_19_BA_príloha č. 2_dlhodobé_uznesenia.pdf
 VV_2020_09_26_LM.pdf
 VV_2020_09_26_LM_príloha č. 1_prezenčná listina.pdf
 VV_2020_11_18_videokonferencia.pdf  
 VV_2020_11_18_príloha č. 1_dlhodobé_uznesenia.pdf
 VV_2020_11_18_priíoha č. 2_zápis_zo_stretnutia_spoločnej_majetkovej_komisie.pdf
 VV_2020_12_09_videokonferencia.pdf
 VV_2020_12_09_príloha č. 1_dlhodobé_uznesenia.pdf  

Pozvánky:
VV_2020_01_08_pozvánka.doc
 VV_2020_02_19_pozvánka.doc
 VV_2020_05_28_pozvánka.doc.pdf
 VV_2020_06_17_pozvánka.doc
 VV_2020_08_19_pozvánka.doc
 VV_2020_09_26_pozvánka.doc
 VV_2020_11_18_pozvánka.doc
 VV_2020_12_09_pozvánka.doc


Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.