Výkonný výbor, zápisnice z VV
Dokumenty z výkonného výboru KST v roku 2021 Tlačiť

Zápisnice a prílohy k zápisniciam zo zasadnutí Výkonného výboru KST

 1. Január (11. 1. 2021):

  Zápisnica VV z 11.01.2021.pdf

 2. Február (17. 2. 2021):

  Zápisnica VV z 17.02.2021.pdf

 3. Marec (17. 3. 2021):

  Zápisnica VV z 17.3.2021.pdf

 4. Apríl (27. 4. 2021):

  Zápisnica VV z 27.04.2021.pdf

 5. Máj (12. 5. 2021):

  Zápisnica VV z 12.5.2021.pdf

 6. Jún (16. 6. 2021):

  VV z 16.6.2021.pdf

 7. August (13. 8. 2021)

  VV_2021_08_13.pdf

 8. Septebmer (17. 9. 2021):

   VV_2021_09_17.pdf

 9. Október (20. 10. 2021)

    VV_2021_10_20.pdf

 10. November (16. 11. 2021)

   VV_2021_11_16.pdf

 11. December (15. 12. 2021)

   VV_2021_12_15.pdf

Pozvánky a program na zasadnutia Výkonného výboru KST

Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.