Otázky a odpovede
23.1.2014 Tlačiť
Otázka:
Chcem poslať objednávku na známky na rok 2014 pre turistický klub TK FLOKY. Pri sledovaní vašich rád sme prišli na to, že sme zabudli "Užívateľské meno" a "Heslo".
Môžete nám v tom pomôcť, prípadne poslať predlohu tlačiva na objednávku známok KST??
Ďakujem.
Ing.František Pittner
predseda TK FLOKY Košice
Odpoveď:
Odbory a kluby KST si objednávajú členské známky cez príslušné regionálne rady (RR), preto v novom Informačnom systéme KST nemajú kluby prístup k priamej objednávke známok, ten prístup majú len RR KST.
TK Floky Košice si musí členské známky objednávať cez RR KST Košice-mesto.
Peter Perhala, predseda KST