Otázky a odpovede
5.3.2014 Tlačiť
Otázka:

Dobrý deň, sme novovznikajúci klub turistov. Chcem sa spýtať na presné podmienky úrazového poistenia pre členov KST.

Čo sa považuje za akciu organizovanú KST, resp. aké podmienky a náležitosti treba splniť, aby to bolo definované ako podujatie organizované KST?

Konkrétny príklad: pod hlavičkou nášho klubu sa vyberieme na Teryho chatu. Vzťahuje sa na takúto akciu úrazové poistenie?

Ďakujem. Slavomír Mlynár ,TJ Magura KST Stebník

 

Odpoveď:

Podmienky hromadného úrazového poistenia pre členov KST (cez poisťovňu Kooperatíva, a.s.) sa vzťahujú na členov KST s platnou členskou známkou a na plánované túry, resp. podujatia zakotvené v písomne existujúcom programe podujatí  odboru/klubu, alebo zaradené v regionálnom, či celoslovenskom kalendári podujatí KST. Toto úrazové poistenie sa, naopak, nevzťahuje na neplánované "ad hoc" túry, aj keď sa ich zúčastnia členovia turistického odboru/klubu KST. V záujme poistného krytia pri neplánovaných aktivitách turistom nič nebráni dojednať si aj individuálne úrazové poistenie, celoročné alebo krátkodobo na konkrétne dni aktivity v horách, u niektorej z poisťovní pôsobiacich na poistnom trhu SR.

 

Pri zostavovaní programu podujatí  (na mesiac, kvartál, alebo celý rok) odporúčame uvádzať: dátum / špecifikáciu (názov) túry, resp. podujatia / dĺžku (km) / prevýšenie (m) / meno a kontakt na vedúceho túry / miesto stretnutia účastníkov, čas odchodu a predpokladaný čas návratu / upozornenie, aby účastník rešpektoval svoj zdravotný stav a bol na túru primerane vystrojený.

Modelový text upozornenia: Účastník, ktorý sa zúčastňuje turistických akcií nášho odboru/klubu si je vedomý svojho zdravotného stavu, ktorý mu dovoľuje absolvovať zvolenú turistickú trasu bez ujmy na zdraví. Stav svojej fyzickej pripravenosti považuje za primeraný zvolenej trase a pre svoju bezpečnú účasť na akcii je vhodne a primerane vybavený a vystrojený (obutie a oblečenie).

Ak účastník nespĺňa uvedené požiadavky – primeraný zdravotný stav a vhodné vystrojenie – vedúci túry má právo odmietnuť jeho účasť na zvolenej túre.

D.Valúch, generálny sekretár KST