Otázky a odpovede
30.6.2013 Tlačiť
Otázka:
Prosím Vás, aké podmienky musím splniť na to, aby som patrila do klubu slovenských turistov? Ďakujem

Odpoveď:
odpoveď je skopírovaná z tohto odkazu:

Klub slovenských turistov nepozná individuálne členstvo. Členom sa môžete
stať vstúpením do radov niektorého jestvujúceho odboru KST alebo
turistického klubu KST vo vašom okolí. Kontaktujte predsedu klubu alebo sa
prihláste na niektorom z podujatí otvorených verejnosti.

Prehľad podujatí otvorených verejnosti nájdete v Kalendári KST 2013 na
tejto stránke buď v hornej vodorovnej lište, záložka naľavo, alebo nižšie:

  Kalendár_KST_2013.pdf

Odborov a klubov KST je v rámci Slovenska niekoľko stoviek. Ak záujemca o
členstvo v KST nepozná konkrétny klub vo svojom okolí, odporúčame
kontaktovať predsedu regionálnej rady, ktorú má územne najbližšie.
Regionálna rada združuje všetky registrované odbory a kluby KST v danom
regióne.

Zoznam predsedov regionánych rád nájdete tu:

  RR_predsedovia_aktualizované_14_5_2013.xls
Zoznam registrovaných turistických odborov a klubov KST nájde záujemca na
internetovej stránke KST, tu je link.

Členské poplatky, rok 2013:

Ročné členské (hodnota členskej známky KST):
• základné 7 €;
• študenti, okrem študentov externého štúdia a dôchodcovia 4 €;
• deti do 15 rokov, dôchodcovia od 70 rokov a zdravotne ťažko postihnutí 2 €;

Okrem toho sa niekde platí naviac aj klubový poplatok, podľa rozsahu klubových výhod.
Tlačivo "Prihláška do Klubu slovenských turistov" na stiahnutie vo formáte .xls