Pešia turistika
Zásady organizovania Celoslovenských zrazov KST a stretnutí TOM Tlačiť
 Zasady_organizovania_Celoslovenskych_zrazov_KST_a_Stretnuti_TOM.doc

Prílohy:
 Zasady_metodicko-organizacne_odporucania_pre_stretnutia_TOM.doc 
 Zasady_povinna_priloha_Zmluvy_o_prispevku_KST_prehlad_poplatkov_za_delegatov_a_hosti.doc 
 Zasady_pre_tabor_TOM_pri_letnom_zraze.doc 
 Zasady_vzor_poverovacieho_listu_na_organizovanie_Celoslovenskeho_zrazu_KST_a_Stretnutia_TOM.doc 
 Zasady_vzor_zmluvy_o_poskytnuti_prispevku_na_Celoslovensky_zraz_KST_a_Stretnutie_TOM.doc