Ústredná rada, Zápisnice z VV
Dokumenty z výkonného výboru KST v roku 2018 Tlačiť
Výkonný výbor schválil program svojich zasadnutí na druhý polrok 2018 nasledovne:

12.9. v Bratislave

10.10. v Bratislave

14.11. v Bratislave

11.12. v Bratislave


Zápisnice:
 VV_2018_01_17_Tekovska_Breznica.doc
 VV_2018_02_21_BA.doc 
 VV_2018_03_14_BA.doc 
 VV_2018_04_18__Vyhne.doc 
 VV_2018_05_15-16_Kremnica.doc
 VV_2018_06_7-8_Martin.doc
 VV_2018_07_11_BA.doc
 VV_2018_09_12_BA.doc
 VV_2018_10_10_BA.doc
 VV_2018_11_14_BA.pdf
 VV_2018_11_14_BA_príloha.pdf
 VV_2018_12_11_BA_final.pdf
 VV_2018_12_11_BA_príloha.pdf


Pozvánky na zasadnutia výkonného výboru:

 01_2018_VV_Tekovská_Breznica.doc 
 02_2018_VV_BA.doc 
 03_2018_VV_BA.doc 
 04_18_2018_Vyhne.doc 
 05_2018_Kremnica-Skalka.doc 
 06_2018_Martin.doc 
 07_2018_BA.doc 
 09_2018_BA.doc 
 11_2018_BA.doc
 12_2018_BA.doc

Prezenčné listiny zo zasadnutí výkonného výboru:
 VV_2018_10_10_PL.pdf
 VV_2018_11_14_PL.pdf
 VV_2018_12_11_PL.pdf