Ústredná rada, Zápisnice z VV
Dokumenty z výkonného výboru KST v roku 2019 Tlačiť
Predseda KST zvoláva zasadnutia výkonného výboru 2019 nasledovne:

9. januára 2019 v Bratislave
27. februára 2019 v Bratislave 
28. marca 2019 v Žiline
17. apríla 2019 v Bratislave
15. mája 2019 v Bratislave
12. júna 2019 v Bratislave
14. - 15. augusta v Žiari
11. septembra v Bratislave
16. októbra v Bratislave
13. novembra v Bratislave
11. decembra v Bratislave

Zápisnice:

 VV_2019_01_09_BA_zapis.pdf
 VV_2019_01_09_BA_príloha.pdf 
 VV_2019_02_27_BA_zapis.pdf
 VV_2019_02_27_BA_priloha2_HP_2019_-_2025.xls
 VV_2019_02_27_BA_priloha3_obeh_a_uctovanie_priloha_schvalil_VV_27.2.2019.xls
 VV_2019_03_29_ZA_zapis.doc
 VV_2019_03_29_ZA_priloha_VP_9-2011_o_cestovnych_nahradach.doc
 VV_2019_03_29_ZA_priloha_dlhodobe_uznesenia.pdf
 VV_2019_04_17.pdf
 VV_2019_05_15_BA.pdf
 VV_2019_06_19_BA.pdf
 VV_2019_06_19_BA_priloha_2_dlhodobe_uznesenia.pdf
 VV_2019_08_14-15_Žiar.pdf

Pozvánky na zasadnutia výkonného výboru:

Prezenčné listiny zo zasadnutí výkonného výboru:Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.