Ústredná rada, Zápisnice z VV
Dokumenty z výkonného výboru KST v roku 2021 Tlačiť

Zápisnice a prílohy k zápisniciam zo zasadnutí Výkonného výboru KST

  1. Január:

    Zápisnica VV z 11.01.2021.pdf

  2. Február:
    Zápisnica VV z 17.02.2021.pdf

  3. Marec:
    Zápisnica VV z 17.3.2021.pdf  4. Apríl:  Zápisnica VV z 27.04.2021.pdf

      5. Máj:

         Zápisnica VV z 12.5.2021.pdf

      6. Jún:   

         Zápisnica VV z 16.6.2021.pdf

      13. august

         VV_2021_08_13.pdf


Pozvánky a program na zasadnutia Výkonného výboru KST

Zverejnenie dokumentov je povinnosťou podľa § 21. ods. 2 a 3 Zákona o športe v nádväznosti na § 17 ods. 1 písm. e) Zákona o športe.