Predĺženie vodáckeho splavu na hati v Čunove Tlačiť

V správe o činnosti sekcie vodnej turistiky KST za funkčné obdobie 2006 – 2010 bola okrem iného vyslovená požiadavka dobudovať splav pre malé športové člny (kajak, kanoe, pramica) v Čunove. Túto požiadavku vodáci nepredložili prvý raz, ale nápravy sa nedočkali. Nové vedenie KST sa do riešenia tohto problému zapojilo krátko po voľbách.

Aktuálnu informáciu z pracovného stretnutia zo dňa 11. mája 2011  Vám prinášame tu:

Čunovo_sklz_11_05_11.pdf

Člen výkonného výboru KST pre sekcie, Arnošt Guldan, navštívil riaditeľa prevádzky a údržby vodných diel Vodohospodárskej výstavby, š. p., Ing. Vladimíra Kociána, a požiadal ho o riešenie tohto problému. Na rokovanie bol pozvaný aj zástupca sekcie vodnej turistiky KST. Žiaľ, zástupca sekcie sa nemohol dostaviť. Nemohla sa tak uplatniť zásada, že na rokovaniach sa vždy majú zúčastňovať zástupcovia sekcie KST, ktorej sa prerokúvaná problematika týka. Nefunkčnosť splavu je pracovníkom Vodohospodárskej výstavby známa a  pripravujú jej nápravu. KST dostane v najbližších dňoch projekt úpravy splavu, ktorá odstráni jeho nedostatky. K projektu sa vyjadria zástupcovia sekcie vodnej turistiky a potom bude KST lobovať za jeho realizáciu.
Arnošt Guldan