Vykonávacie predpisy
VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách Tlačiť
 VP_2011_9_cestovne_nahrady.pdf  

Cenník cestovné:  Cenník_cestovné_platný_od_1.11.2011.pdf


Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.7.2019 sa stanovujú takto:

 Cennik_stravne_platne_od_1.7.2019.pdf

 

5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.