Vykonávacie predpisy
VP KST č. 6/2011 o sekciách a komisiách KST Tlačiť
 VP_2011_6_o_sekciach_a_komisiach.pdf