Vykonávacie predpisy
VP KST č. 19/2011 o kvalifikačných školeniach a seminároch inštruktorov turistiky Tlačiť
 VP_o kvalifikačných školeniach a seminároch inštruktorov turistiky.doc