Vykonávacie predpisy
VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov Tlačiť
 VP_2011_8_o_obehu_a_účtovaní.doc 
 VP_8_2011_o obehu_a_uctovani_priloha_2021.xls