Vykonávacie predpisy
VP KST č. 4/2011, volebný poriadok Tlačiť
 VP_volebný poriadok.doc