Vykonávacie predpisy
VP KST č. 1/2018 Bezpečnostná smernica GDPR Tlačiť
 Vykonávací predpis 1/2018