Vykonávacie predpisy
VP KST č. 1/2020, disciplinárny poriadok Tlačiť
 VP_disciplinarny_poriadok.pdf