Vykonávacie predpisy
VP KST č. 2/2020 Prevádzkový predpis Tlačiť
 VP_2_2020_Prevadzkovy_predpis_k_zabezpeceniu_minimalnych_bezpecnostnych_poziadaviek_na_zariadenia_a_prostredie_pri_praci_so_zobrazovacimi_jednotkami.pdf