Vykonávacie predpisy
VP KST č. 3/2020 Pravidlá postupov zamestnávateľa a zamestnancov pri práci s bremenami Tlačiť
 VP_3_2020_Pravidla_postupov_zamestnavatela_a_zamestnancov_pri_praci_s_bremenami.pdf