Vykonávacie predpisy
VP KST č. 4/2020 Všeobecné pokyny na zaistenie BOZP Tlačiť
 VP 2020 4 Všeobecné pokyny na zaistenie BOZP v organizácii KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV občianske združenie.pdf