Vykonávacie predpisy
VP KST 5/2020 Vnútorný predpis na vykonávanie vyšetrenia či zamestnanci nie sú v pracovnej dobe pod vplyvom alkoholu Tlačiť
 VP_2020_5_Vnutorny_predpis_na_vykonavanie_vysetrenia_ci_zamestnanci_nie_su_v_pracovnej_dobe_pod_vplyvom_alkoholu_omamnych_latok_alebo_psychotropnych_latok.pdf