Vykonávacie predpisy
VP KST 7/2020 Spôsob oboznamovania zamestnancov Tlačiť
 VP_2020_7_Sposob_oboznamovania_zamestnancov_a_vymedzene_poziadavky_na_odbornu_sposobilost_v_zmysle_zakona_NR_SR_._1242006_Z._z._o_BOZP_v_zneni_neskorsich_predpisov.pdf