Vykonávacie predpisy
VP KST č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia Tlačiť

 VP KST č.10/2011_o nahradach_a odmenach u turistickeho znacenia.doc


Uznesenie 37/2021zo zasadnutia výkonného výboru KST dňa 17. marca 2021: Výkonný výbor KST schvaľuje jednotkové sadzby za výkon značkárskych činností na rok 2021

 

 VP KST č. 10/2011 o nahradach_a odmenach u turistickeho znacenia_Jednotkove_sadzby_za_znackarske cinnosti_2021_schvalil_VV_17.3.2021.pdf