Vykonávacie predpisy
VP KST č. 13/2011, o oceňovaní Tlačiť
 VP o_ocenovani.doc