Vykonávacie predpisy
VP KST č. 23/2011 o propagácii Tlačiť
 VP_o propagacii.doc