KST
Vykonávacie predpisy
VP KST č. 8/2011 o obehu a účtovaní účtovných dokladov Tlačiť E-mail
 VP_8_2011_o obehu_a_uctovani_priloha_2021.xls
 
VP KST č. 9/2011 o cestovných náhradách Tlačiť E-mail
 VP_2011_9_cestovne_nahrady.pdf  

Cenník cestovné:  Cenník_cestovné_platný_od_1.11.2011.pdf


Sumy stravného pre časové pásma platné od 1.7.2019 sa stanovujú takto:

 

5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

 
VP KST č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia Tlačiť E-mail

 VP KST č.10/2011_o nahradach_a odmenach u turistickeho znacenia.doc


Uznesenie 37/2021zo zasadnutia výkonného výboru KST dňa 17. marca 2021: Výkonný výbor KST schvaľuje jednotkové sadzby za výkon značkárskych činností na rok 2021

 
VP KST č. 12/2011 o kontrolnej komisii Tlačiť E-mail
 VP_o kontrolnej_komisii.doc
 
« ZačiatokDozadu12345678DopreduKoniec »

Stránka 3 z 8

Vyhľadávanie

Logo Ministerstva školstva vedy a výskumu

Logo Interreg Poľsko Slovensko

logo Freemap.sk

logo Informačný systém KST

logo portál Cesta SNP

znacenie-300x192
Predplate si časopis Krásy Slovenska

logo Bratislavského samosprávneho kraja

logo Trnavského samosprávneho kraja

logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

logo Nitrianskeho samosprávneho kraja

logo Žilinského samosprávneho kraja

logo Banskobystrického samosprávneho kraja

logo Horskej záchrannej služby

Obálka knihy Pohľad do dejín značenia
casopis_krasy

nove_odkazy

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
ZÁBORSKÉHO 33,  831 03 BRATISLAVA 3
Tel: + 421 2 44 45 11 21 (organizačná pracovníčka)
Tel: + 421 2 44 45 40 88  (generálny sekretár)
E-mail: ustredie@kst.sk
KONTAKT 
Hodiny pre verejnosť a členskú základňu na ústredí: Po-Pi: 8:00 - 16:00.
Presný čas návštevy je potrebné vopred dohodnúť.