Odznak Hnilecké vrchy - oblastný turistický odznak Tlačiť

Hnilecké vrchy sú jedným z geomorfologických podcelkov Volovských vrchov. Vypĺňajú územie medzi Hnilcom na juhu a Hornádom na severe, tiahnu sa od Gelnice po Markušovce. Ďalej sa členia na geomorfologické časti Galmus a Hnilecké podolie.

Najvyšším vrchom je Bukovec (1 127 m n. m.), ďalšími výraznými vrcholmi sú Korban (1 110 m n. m.), Ostrý vrch (1 082 m n. m.), Skala (1 014 m n. m.), Biela skala (926 m n. m.), Vysoký vrch (874 m n. m.).

V rámci podcelku možno navštíviť obce Švedlár, Žakarovce, Slovinky, Poráč a Rudňany.

Viac o podmienkach plnenia OTO nájdete v prílohách:

 OTO_HnileckeVrchy.pdf
 OTO_HnileckeVrchy.xls