Vysokohorská turistika
Strediská pre výcvik základov vysokohorskej turistiky KST, lektorský zbor Tlačiť
Zoznam stredísk pre výcvik základov vysokohorskej turistiky KST a zloženie lektorského zboru:

 Strediská_výcviku_základov_VhT.pdf

 VhT_zloženie_lektorského_zboru.pdf