Financovanie
Dotácia z Ministerstva vedy, výskumu a športu SR 2019 Tlačiť
 zmluva č. 0419_2019 o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2019 - text.pdf