O značkovaní
Turistické značky Tlačiť

PÁSOVÁ ZNAČKA
Sample ImageVäčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený alebo žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľnovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.

ŠÍPKA
Sample ImageOstré zlomy značených ciest a ich odbočenie na inú komunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.


VIACFAREBNÁ ZNAČKA
Sample ImageAk v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka šípkami.


MIESTNA ZNAČKA
Sample ImageKratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.


KONCOVÁ ZNAČKA
Sample ImageZnačka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy.


ZNAČKA K PRAMEŇU, K STUDNIČKE
Sample ImageTouto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke. Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!


ZNAČKA K MIESTU Z ROZHĽADOM, K VRCHOLU
Sample ImageZnačka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu.


ZNAČKA K ZRÚCANINE
Sample ImageZnačka tohoto tvaru vás dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku.


ZNAČKA K INÉMU OBJEKTU
Sample ImageOdbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite.


ZNAČKY NÁUČNÉHO CHODNÍKA
Sample ImageZnačka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.
Sample ImageZastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.


LYŽIARSKA TURISTICKÁ ZNAČKA
Sample ImageNa lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.