O značkovaní
Odznak Turista - značkár Tlačiť
Sample Image
 
 
  
Odznak má charakter služobného odznaku. Udeľuje sa značkárom, ktorí majú aspoň základnú kvalifikáciu turista-značkár a vykonávajú sústavnú značkársku činnosť. Odznak turista-značkár (OTZ) má štyri triedy, pričom najnižšia je IV. trieda.


Podmienkou získania jednej zo štyroch tried je:

IV. trieda (žltý farebný hrot odznaku)
Vyznačkovať najmenej 50 km značkovaných trás za obdobie aspoň dvoch rokov.

III. trieda (zelený farebný hrot odznaku)
Za obdobie aspoň štyroch rokov nepretržito vyvíjať značkársku činnosť zodpovedajúcu vyznačkovaniu turistických trás v dĺžke 120 km.

II. trieda (modrý farebný hrot odznaku)
Za obdobie aspoň sedem rokov nepretržito vyvíjať značkársku činnosť zodpovedajúcu vyznačkovaniu 250 km.

I. trieda (červený farebný hrot)
Za obdobie aspoň 10 rokov vyvíjať nepretržito značkársku činnosť zodpovedajúcu vyznačkovaniu turistických trás v dĺžke 500 km.