O značkovaní
Informácie o dosahovaní cieľov na značkovaných trasách Tlačiť

Na turistických značkovaných trasách sú v určitých vzdialenostiach umiestnené smerovníky, na ktorých sú upevnené tabuľky a smerovky. Tabuľky udávajú pomenovanie daného miesta a jeho nadmorskú výšku.

Na smerovkách, ukazujúcich svojím hrotom smer chôdze, sú spravidla uvedené tri texty. V prvom riadku sa nachádza pomenovanie najbližšieho cieľa (označeného ďalšou smerovkou), na druhom riadku je vzdialenejší cieľ a na treťom riadku je názov konečného cieľa (koniec značkovaného chodníka,alebo koniec jednodennej chôdze z východiska trasy). Okrem pomenovania cieľov na značkovanom chodníku udávajú smerovky aj priemerný čas (v hodinách a minutách) potrebný na dosiahnutie vymenovaných cieľov. Na smerovkách je tiež uvedené evidenčné číslo značkovaného chodníka, uvedené aj v turistických mapách.